Valašský soubor písní a tanců RUSAVA Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

 

UPOZORNĚNÍ

Na této akci Valašského souboru písní a tanců Rusava, z. s. je pořizována fotodokumentace, obrazový a zvukový záznam.

Svou účastí na této akci dáváte souhlas s pořízením fotografií/obrazového a zvukového záznamu z průběhu akce pro potřeby prezentace činnosti Valašského souboru písní a tanců Rusava, z. s.

Tyto materiály budou použity výhradně pro potřeby pořadatelů (výroční zprávy, internetové stránky spolku, sociální sítě spolku, prezentace činnosti).

O nás

 

Valašský soubor písní a tanců RUSAVA z Bystřice pod Hostýnem udržuje v povědomí obyvatel valašské tradice, písně a tance z jihozápadního Valašska, přičemž největší důraz klade na folklorní odkaz valašské obce Rusavy, jejíž jméno nese. Láska k lidovému umění a tradicím Valašska svedla na půdě souboru již stovky tanečníků a muzikantů, kteří už po několik desetiletí rozdávají radost z valašských melodií a tanců.

Hlavní částí souboru je taneční skupina, kterou tvoří asi 35 tanečníků a tanečnic od 15-ti do 55-ti let. Děvčata z taneční skupiny tvoří dívčí pěvecký sbor. Další částí souboru je její doprovodná Cimbálová muzika Bukovinka. Muziku tvoří prim, terc, obligát, violový a houslový kontr, kontrabas, klarinet a cimbál.

Repertoár souboru tvoří choreograficky zpracované skupinové i sólové valašské tance točivé, figurální, řemeslnické, pastevecké i tance se zbojnickou tématikou. Vystoupení souboru může být v délce 10 - 90 minut, většinou jako mozaika tanců, proložena muzikantskými a pěveckými vstupy. Dále je v repertoáru souboru i choreograficky a režijně zpracovaný dvacetiminutový blok se zbojnickou tématikou.

Cimbálové muziky mohou též vystupovat i samostatně při příležitosti různých oslav, firemních akcí atp.

V repertoáru souboru jsou i tance z Moravského záhoří.